- Chemická vyšetření

Chemická vyšetření

Stanovení obsahu chloridů v mase a masných výrobcích

Stanovení obsahu dusitanů v mase a masných výrobcích

Důkaz tepelného opracování masných výrobků

Stanovení celkového dusíku a bílkovin

Stanovení fosforu vážkovou metodou s chinolinem

Stanovení polyfosfátů výpočtem

Měření aktivní kyselosti pH

Stanovení celkového obsahu tuku

Stanovení obsahu volného tuku

Stanovení sušiny

Stanovení obsahu popela

Stanovení peroxidového čísla v jedlých tucích

Stanovení čísla kyselosti v jedlých tucích

Stanovení kyselosti medu a mléka titračně

Stanovení obsahu hrubé vlákniny

Průkaz pasterace mléka

Chemicko fyzikální rozbor pitné vody

- stanovení hodnoty pH

- stanovení dusičňanů, dusitanů, amonných iontů, železa, síranů a chloridů

- stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem